Opleidingen

Met opleidingen, cursussen en workshops heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie. Daarnaast lees ik (studie)boeken over dementie, woon ik themadagen bij, bezoek congressen en neem deel aan intervisiegroepen.

2022

Opleiding: Dementie op Jonge leeftijd

Gedurende een half jaar heb ik online én klassikaal lessen gevolgd over het omgaan met jonge mensen met dementie, hun naasten, het sociale netwerk en betrokken professionals. De opleiding heeft mij veel kennis en vaardigheden gebracht over deze doelgroep: van de niet-pluis fase en thuisbegeleiding tot verhuizen naar een zorginstelling tot en met de laatste fase van het ziekteproces.

2021

Congres: Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg

Met onderwerpen als omgaan met claimend gedrag, vertrouwen winnen en onderhouden en het inzetten van effectieve strategieën bij ingewikkeld gedrag.

Training: Zingeving en werken vanuit levensverhalen

StudieArena

Het opstellen van levensverhalen leert je de waarden, wensen en toekomstverwachtingen van je cliënt en zijn naaste(n) kennen.

2020

Congres: Ouderenpsychiatrie in de praktijk

Met onderwerpen als warme technologie in de ouderenzorg, slaapproblemen bij ouderen, herkennen van depressies.

Handreflexmassage

Bij Mood massages te Amersfoort.

2019

Insuline injecteren en bloedsuiker bepalen

Zorgcollege
Twee dagdelen, theorie en praktijk

ADL training

Zorg & Werk Academy
Tijdens deze training heb ik zowel in theorie als in praktijk geleerd hoe je iemand het beste ondersteunt bij persoonlijke basiszorg. Nu kan en mag ik iemand ondersteunen bij de lichamelijke verzorging, heb ik geleerd waar je op moet letten bij het aanbieden van eten en drinken, waar ik op met letten bij uitscheiding, wat ik kan doen om iemands mobiliteit te verbeteren en wat belangrijk is bij het slaap-en waakritme. De zelfredzaamheid van de cliënt staat altijd voorop, maar ik beschik nu ook goed over de handvaten om iemand die niet meer veel kan ook goed te verzorgen.

Medicatie training

Zorg & Werk Academy
Na het behalen van mijn theorie- en praktijk examen van deze training ben ik bevoegd én bekwaam in de volgende onderdelen:
Medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorgplan).
Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen.

Congres: Dementie achter de voordeur

Over de Sociale Benadering Dementie door Anne-Mei The.

Congres: Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

Met onderwerpen als p0lyfarmacie, het voorkomen van ondervoeding, zelfstandigheid van ouderen bevorderen.

2018

Basisopleiding Omgaan met dementie en niet begrepen (probleem)gedrag volgens de Brein-Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats

Deze opleiding heeft mij heel veel geleerd over de invloed van prikkels in de omgeving van de persoon met dementie. Als de omgeving optimaal is, kan het beschadigde brein van de persoon met dementie zo optimaal mogelijk functioneren. Ik ben in staat om de situatie te observeren en te benoemen waar de gunstige en ongunstige prikkels zijn. Hierdoor is het mogelijk om de situatie aan te passen zodat de persoon met dementie zich veiliger voelt en niet overprikkeld raakt.

Congres: Het Dementie Congres

Met onderwerpen als de Wet Zorg en Dwang, Ethische dilemma’s in de dementiezorg, verlies en rouw.

2017

Leren met dementie

Dirkse Anders Zorgen
Deze opleiding heeft mij vooral inzicht gegeven in wat iemand met dementie nog allemaal wél kan. Het heeft mij doen beseffen dat er veel mogelijkheden zijn, en dat focussen op mogelijkheden veel prettiger is dan focussen op de onmogelijkheden. Zo kan iemand met dementie opnieuw iets aanleren door het te leren doel maar foutloos en structureel te oefenen.

2016

Leren over dementie, deel 1 en deel 2

Trimbos instituut, Online training.
Een goede basistraining die zeker ook zeer geschikt is voor naasten en andere mantelzorgers.

HACCP in de zorg

Cedeo, Online training

Werken met tilliften

Zorgcollege
Dagdeel, praktijk

Elke jaar herhalend

Bedrijfshulpverlening (BHV)

JE-BHV, Hilversum.